Nożyczki KAI

zobacz wybrane produkty

Zobacz teraz

Noże KAI

zobacz wybrane produkty

Zobacz teraz

Promocje
NÓŻ YANAGIBA 24cm MAGOROKU RED MGR-0240Y
NÓŻ YANAGIBA 24cm MAGOROKU RED MGR-0240Y

399,00 zł

Cena regularna: 499,00 zł

Najniższa cena: 499,00 zł

324,39 zł

Cena regularna: 405,69 zł

Najniższa cena: 405,69 zł
SZT
NÓŻ SZEFA 20cm MAGOROKU RED MGR-0200C
NÓŻ SZEFA 20cm MAGOROKU RED MGR-0200C

449,00 zł

Cena regularna: 499,00 zł

Najniższa cena: 499,00 zł

365,04 zł

Cena regularna: 405,69 zł

Najniższa cena: 405,69 zł
SZT
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych
 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych. 
 
Co to jest RODO?

RODO to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, mającego zastosowanie od 25 maja 2018 r.

W jakim celu RODO jest wprowadzone?

Celem RODO jest ustanowienie jednolitych zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej 

Co to są dane osobowe?

To wszystkie informacje identyfikujące: imię i nazwisko, numer PESEL, dane o lokalizacji czy wizerunek, itp.

Dopełniając obowiązku informacyjnego prosimy o zapoznanie się z poniższą Polityką przetwarzania danych osobowych.

1.Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MAJMASZ Majsterek sp.j. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łubinowej 54, nr KRS 0000140943.

2 .Jak można się skontaktować?

 • pisemnie, kierując korespondencję pod adres: MAJMASZ Majsterek sp.j., 94-239 Łodź, ul. Łubinowa 54,
 • telefonicznie, pod numerem: +48 42611 10 83, lub 602 314 429
 • e-mailowo, pod adresem: majmasz@majmasz.com.pl oraz w inny sposób wskazany na stronie www.majmasz.pl

 

3. Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych, robimy to ponieważ:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • w celach archiwizacyjnych na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w określonych celach (zapytanie przez formularz kontaktowy, realizacja zamówienia, itp.)

 Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Spółkę danych:

 • do czasu wycofania zgody lub
 • w okolicznościach, w których Spółka przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda. 

 

4. Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Spółce obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Spółki oraz inne osoby działające z upoważnienia Spółki, uczestnicy systemów płatności, kurierzy, urzędy skarbowe, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcy usług IT (przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem, a przekazanie takich danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony administratora danych) oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 (w szczególności: zapytania, zamówienia, umowy kupna-sprzedaży, zachowania czasu gwarancyjnego itp.)
tj.:

 • W zakresie realizacji zawartej ze Spółką umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do realizacji ewentualnych roszczeń,
 • W zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę,
 • W zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę - do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie, 
 • Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Spółka w celu realizacji Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości. 

7 .Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia umowy podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze Spółką. 

8. Skąd pozyskujemy Państwa dane?

Przetwarzane przez Spółkę dane pochodzą bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta, jak również od osób reprezentujących Państwa (w tym na podstawie upoważnienia lub udzielonego pełnomocnictwa) 

9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych) lub w formie papierowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl